Makaleler

Trafik tıkanıklığının ekonomik analizi ve yeni yaklaşımlar

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı SKB Danışma Kurulu Üyesi  Kentler doğuş ve gelişme nedenleri ne olursa olsun, ticari, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı yerleşme yerleridir. Kentlerde yaşayanlar bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için oturma alanları ile iş, ticaret, kültür ve eğlence yerleri arasında gidip gelmek [...]

Bursa kent içi ulaşımda kabuk değiştiriyor

Erdem SAKER Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi 1940’lı yılların Bursa’sında, kent içi ulaşım atlı faytonlarla yapılırdı, kış aylarında faytonlar kızaklı olurdu, köylerden kent merkezine insan ve malzeme nakillerinde at arabaları kullanılırdı. Bu at arabası nakliyesinin bugün bıraktığı bir iz de var, kış aylarında lodos rüzgarının çok şiddetli estiği, özellikle [...]

Konut çevresi tasarımlarının
sağlıklı yaşama etkileri

Bu makalede temel yaşam birimi olan konut çevresinin fiziksel ve sosyal özelliklerinin bireysel ve toplumsal sağlık ile ilişkisi ele alınmaktadır. Konut çevresi özellikleri ve sağlık ilişkisinden hareketle, konut çevresinin önemli bileşenlerinden mahalle parklarının bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri açıklanmakta, toplumsal ve bireysel sağlığa katkıda bulunmak üzere, mahalle parklarının çevresel etkilerinin geliştirilmesi, sosyal ve rekreasyonel işlevlerinin etkinleştirilmesine yönelik öneriler ortaya konulmaktadır.

Sağlıklı şehir ve şehir planlaması

Şehirsel yapının mekânsal kalitesi insan sağlığı için önem taşır. Bugün şehirlerde karşı karşıya kaldığımız birçok sorun arasında yoksulluk, eşitsizlik, pislik, işsizlik, işe, mal ve hizmetlere erişim zorluğu, sosyal bağların azlığı ve konut ve çalışma alanlarındaki düşük mekansal ve yaşam kalitesi sayılabilir. Şehir planlaması fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrelerin organizasyonu ve şehirlerin yönetimi konularında çözüm üreten bir alandır ve bu sebeple sorunların ortaya konulmasında ve hayat kalitesinin arttırılmasında anahtar bir role sahiptir.

Sağlıklı şehirler ve kentlilik bilinci (2)

Geçen hafta, dünya kentlerinde uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nce desteklenen “Sağlıklı Şehirler Hareketi”nden ve Avrupa Sağlıklı Şehir Projesi’nden bazı bilgileri ve ilkeleri sizlere aktarmıştım. Bu projenin ana hedefini, bir yandan dünya nüfusunun büyük bölümünün oluşturduğu kentliler için, sağlıklarını koruyarak yaşamlarını sürdürecekleri ortamları sağlamak, diğer yandan da yerkürenin karşı karşıya bulunduğu küresel felaketlerin bir nebze olsun hızını kesmek olarak anımsayabiliriz.