Kanser Haftası Faaliyetleri Rehberi

04 Nisan 2014

kanserhucre1Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklı kanser mücadele stratejileri oluşturulmaktadır.

Kanser Haftası, halkı bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmalarına yoğunluk verilmesi nedeniyle kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. “1- 7 Nisan Kanser Haftası” etkin ve verimli olarak, toplumda davranış değişikliği sağlayabilecek faaliyetlerle değerlendirilmelidir. Hafta boyunca ildeki tüm sağlık kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarca, özellikle meme kanseri taramaları (kendi kendine meme muayenesi eğitimi, klinik meme muayenesi, mamografi), serviks kanseri taramaları (servikal smear alınması), kolorektal kanser taramaları (gaitada gizli kan testi), tütün kontrolü, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularında eğitime ve uygulamalara odaklanılmalıdır.

Kanser konulu tüm faaliyetlerde öncelikle 1. Basamak olmak üzere tüm sağlık, eğitim, diğer ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile sağlık personeli ve halka yönelik eğitim programları, panel, seminer, konferans, sempozyumlar, yarışmalar (makale, şiir, karikatür, spor vb…) düzenlenerek, halkın ve sağlık personelinin kanser, kanserin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma ve erken tanı (erken tanı ile önlenebilir meme, serviks, cilt kanserleri, kolorektal kanser vb.) konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, farkındalığın sağlanması ve artırılması amaçlanmalıdır.

İlinizde gerçekleştirilecek 1- 7 Nisan Kanser Haftası Faaliyet Raporunuzun 25 Nisan 2013  tarihine kadar gönderilmesi ile kanser eğitimlerinin bir hafta ile sınırlı kalmadan, yıl boyunca etkin bir şekilde sürdürülmesi konusunda,

Gereğini ve takibini önemle rica ederiz.

1-7 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri 2013 Yazisma.pdf

1-7 Nisan Kanser Haftası Rehberi 2013.pdf

 

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.