Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları Kopenhag’ da Buluştu

19 Mart 2013

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarının Koordinatörlerinin yıllık toplantısı 13-15 Mart 2013 tarihlerinde Danimarka Sağlıklı Şehirler Ağı’nın ev sahipliğinde Kopenhag’da gerçekleştirildi. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye 14 ülkenin koordinatörleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği adına Şehir Plancısı Murat AR katıldı. Ağa üye ülkelerin koordinatörleri ve temsilcilerinin yanında DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis TSOUROS, DSÖ Belfast Ofisinden ve Danimarka Sağlıklı Şehirler ağından temsilciler toplantıda yer aldılar.

Toplantının konu başlıkları Ulusal Ağların Danışma Kurulundaki son gelişmeler, 20-22 Haziran 2013 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek DSÖ Çalışma ve Teknik Konferansı öncesi hazırlıklar, Sağlık 2020 politikaları, bu yıl sona erecek olan 5. Faz’dan 6.Faz’a geçiş süreci ve Ulusal Ağların Stratejik İletişim Planı Taslak Programı olarak belirtildi. Konu başlıklarının değerlendirilmesinin ardından her ulusal ağ temsilcisi tarafından hazırlanan kendi ağlarında gerçekleştirdikleri son çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıya DSÖ Belfast Ofisinden katılan yetkiler tarafından Ocak 2014’de başlanılması düşünülen 6.Faza başvuru süreci ve üyeliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sürecinin 5. Faz’dakine benzerlikler göstereceği ve bilgilendirmenin tüm üyelere yapılacağı belirtildi.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis TSOUROS, Sağlık 2020 politikalarının kendi ülkelerindeki uygulama şartlarının durumunu ve genel ihtiyaçlarını Ulusal Ağ koordinatörlerinden dinledi. Birçok yeniliğin yer aldığı 5. Faz sürecinde oluşturulan Avrupa’nın yeni sağlık politikası Sağlık 2020’nin uygulanabilmesinde her koordinatörün sorumluluğunun fazla olduğunu ve her ülkenin kendi Bakanlığı’na bu durumu en iyi şekilde anlatması gerektiğini anlatan TSOUROS koordinatörlerin 6. Faz sürecindeki rolleri hakkındaki beklentilerini de aktardı. 6. Fazın içeriğinin 5.Fazın çerçevesi üzerine kurulacağını ve iki faz arası geçişin çok rahat olacağını anlatan TSOUROS, Sağlık 2020 politikalarının daha fazla kanıt üzerine kurulu olduğunu birçok ülkenin Sağlık Bakanlıklarının bu politikaları uygulamaya koymak için DSÖ’den destek istediklerinden belirtti.

Toplantının ana teması olarak belirlenen Toplumsal Dayanıklılık (Community Resilience) konusunda The Young Foundation’dan(Gençlik Vakfı) sunum yapan Nina MGUNI vakfın kuruluş amacının yükselen sosyal ihtiyaçlar ve bunları karşılamak için yapılması gereken yeniliklerin araştırılması, yenileme ve sosyal girişimciliğin desteklenmesi üzerine hükümetlere verilen danışmanlık ve başlangıçları destekleme ve uzatmak için sosyal girişimler oluşturma şeklinde özetledi.

Toplantıya davet edilen DSÖ uzmanı Isabel YORDI Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları(Mainstreaming Gender and Human Rights) ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Sosyal belirleyicileri tanımlamadan ve cinsiyet eşitsizliğini azaltmadan sağlıkta eşitliğin olamayacağını belirten YORDI iyi sağlık için imkanların topluluklarda eşit olarak dağılması gerektiğini vurguladı. YORDI sözlerine şöyle devam etti. “Sağlık 2020 politikalarının çerçevesinin kilit ve tamamlayıcı bir parçası olan sağlıkta eşitsizlikle mücadele, yönetim ve toplumlarda çok paydaşlı ve çok sektörlü eylemler gerektirir.”

Sunumunun sağlıkta insan hakları temelli yaklaşım bölümünde sağlıkta hakların kökenleri ile ilgili DSÖ Tüzüğünün tanımını şu şekilde belirtti. “Ulaşılabilir en yüksek sağlık standartı hakkından yararlanma ırk, din, politik düşünce, ekonomik ve sosyal durum ayrımı olmadan bireyin temel haklarından biridir.” Sağlık hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve belgelerin DSÖ’nün 1946 yılı tüzüğü ile 2002’de hazırlanan Sağlık Hakkı Özel raporu arasındaki süreçte yayınlandığını hatırlatan DSÖ uzmanı Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Temel Yaklaşımı ile ilgili amaçlar, süreç ve sonuçları ile ilgili bilgiler verdi.

Ulusal Ağlar Kopenhag Buluşması Toplantı Raporu

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.