Dünya Çevre Günü

05 Haziran 2014

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir.

Sanayileşmenin etkisiyle hızla genişleyen şehirlerdeki değişen koşullar günümüzde çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunlar karşısında çevre konusunda duyarlılığın artırılması, gerekli önlemlerin alınması ve örnek teşkil edecek uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atılmaktadır.

Ülkemizde bu bilince sahip yerel yönetimler Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında çevresel konularda sorunlarla mücadele etmek amacıyla çocuk yaştan itibaren bilinçlendirme çalışmaları başlatarak farkındalık kazanmaktadırlar.

Temiz bir çevrede sağlıklı yaşam dileklerimizle.

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.