Birlik Buluşmaları

Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı

Sağlığı, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm halkın yaşam kalitesini arttırmayı kent gündeminin en başına taşıyan Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinde bir yılda alınan yolu görmek ve bundan sonraki yönünü tayin etmek amacıyla, 7- 9 Eylül 2006 tarihleri arasında, Aydın Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı düzenlemiştir.

Yaşanabilir, sağlıklı kentler hedefine ulaşmak için bilgi ve deneyim paylaşımına, fikir alış-verişine önem veren Sağlıklı Kentler Birliği, bu yıl ikincisi düzenlenen konferans ile bir sene boyunca edinilen bilgi ve deneyimleri bir araya getirip sentezleyerek, altyapısını daha da sağlamlaştırmayı amaçlamıştır.

DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis TSOUROS ile SED uzmanı Erica ISON ve Belfast Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Joan DEVLİN’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Aydın Belediye Başkanı İlhami ORTEKİN ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN, DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis TSOUROS ve Aydın Vali Yardımcısı Ekrem ERDOĞAN’ın yaptığı açılış konuşmalarından sonra En İyi Sağlıklı Şehirler Projesi Uygulama Ödülü töreni gerçekleşmiştir. Projelerin DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı IV. Faz ana temaları kapsamında değerlendirildiği uygulama ödülünde;
Sağlıklı Şehir Planlaması dalında Trabzon Belediyesi “Zağnos ve Tabakhaneler Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi”yle, Sağlıklı Yaşlanma dalında Yalova Belediyesi “Yaşlı ile İletişim Projesi”yle, Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam dalında Gölcük Belediyesi “Kavaklı Sahili Düzenleme Projesi”yle, Sağlık Etki Değerlendirmesi dalında Aydın Belediyesi “Katı Ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı İşi Sed’e Örnek Kurumsal Yaklaşım Uygulama Projesi”yle ödüle layık görüldüler.

Ödül töreninin ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili ve Yalova Belediye Başkanı Barbaros BİNİCİOĞLU’nun başkanlığında Meclis görüşmelerine geçildi. Meclisin 1.gündem maddesi olan 27 Nisan 2006 toplantısı zaptı oybirliğiyle okundu olarak kabul edildi. Ardından 2. gündem maddesi 2007 Yılı Bütçesi ve 2008 ile 2009 Yılları Bütçe tahminleri yapılan bilgilendirmenin ardından Birlik Meclisinin onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Birlik Meclisi Sağlıklı Kentler Birliği’ne norm kadro ihdas edilmesi ile ilgili olarak görüşmeler yapmış, 4. dereceden 1 adet Birlik Müdürü, 6. dereceden 1 adet Muhasebeci, 7. dereceden 1 adet Bilgisayar İşletmeni, 5. dereceden 1 adet Şehir Plancısı, 5. dereceden 1 adet Mimar, 5. dereceden 1 adet Tabip, 5. dereceden 1 adet Mühendis olmak üzere norm kadro ihdas edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi son olarak üyelik için başvuru yapan Eskişehir/Odunpazarı Belediyesi ile Antalya, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin üyeliklerini oybirliğiyle kabul etmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı’nın ardından 2.Yıl Konferansına geçilmiştir.

SAĞLIKLI ŞEHİR KAVRAMI, BAŞKANLAR VE UZMANLAR adlı 1. oturumda ilk konuşmacı Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Ali DANIŞ, tanıtım filminin ardından kentlerinde yürüttükleri Sağlıklı Şehirler çalışmalarını dinleyicilere aktardılar. Ardından Yalova Belediyesi’nin “Benim Mahallem” programının tanıtım filmi izlendikten sonra Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Metin SABUNCU katılımcılara projeyle ilgili bilgilendirme yapmıştır. 1. Oturumun son konuşmacısı Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis TSOUROS Sağlıklı Kentler Birliği’nin gelişimiyle başladığı konuşmasında, Sağlıklı Şehir Yaklaşımı ve 4. Faz’da ana temalar kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili yol gösterici bilgiler vermiştir.

2.Yıl Konferansı’nın Sağlıklı Şehir Planlaması konulu 2. Oturumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen KELEŞ başkanlığında gerçekleşmiştir. Oturumun ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. KELEŞ, sağlıklı şehir planlaması konusunda dinleyicileri aydınlatmıştır.

2.Oturumun diğer konuşmacıları olan Trabzon Belediyesi’nden Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Dr. Oğuz KARAAĞAÇLI ve Nilüfer Belediyesi’nden Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Evrim EKİZ kentlerine ait şehir sağlık profillerini sunarken, Gölcük Belediyesi’nden Proje Koordinatörü Metin ŞENTÜRK Gölcük Şehir Sağlık Gelişim Planını ve Kadıköy Belediyesi’nden Proje Koordinatörü Şule ONUR, Kadıköy- Fikirtepe Sabit Pazarı
Yeşil Alan Dönüşüm Projesi’ni katılımcılara aktarmışlardır.

Günün son oturumu Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlık Etki Değerlendirmesi Entegrasyonu oldu. Bu oturumda, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aydın Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Didem EVCİ başkanlık etmiştir. DSÖ Sağlık Etki Değerlendirmesi Uzmanı Erica ISON, SED’in tanımı ve gelişimiyle konuşmasına başlamıştır. Birlik üyelerine SED’in veya sağlıkla ilgisinin ÇED’e nasıl entegre edileceğini, SED’in nasıl etkin ve başarılı kılınacağını, Sağlıklı Şehir Planlaması içerisinde SED’in yerini aktaran ISON, uygulamada kolaylık sağlayacak önemli ipuçları vermiştir.

Erica ISON’ın ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Didem EVCİ “Kanıta Dayalı Planlama” konulu sunuşuna farklı yönlerden sağlığa bakış açılarını aktararak girmiştir. Ardından Sağlık Etki Değerlendirmesi ile ilgili kısa bilgi veren Yrd. Doç. Dr. EVCİ, SED uygulamalarının yararları ve süreçleri ile ilgili bilgiler verdikten sonra Aydın Belediyesi tarafından uygulanan
Katı Atık Ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi Sed’e Örnek Kurumsal Yaklaşım Uygulama Projesi ile ilgili bilgiler vermiştir.

Oturumun son konuşmacısı Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Nalan FİDAN, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından SED kapsamında yürütülen Kirletici Sanayilerin Kent Dışına Taşınması Projesi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.

Konferansın 2. gününün ilk oturumu Fiziksel Aktivite ve Obezite konusunda gerçekleşmiştir. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Hülya YÜKSEL Sağlıklı beslenmenin yollarını anlatarak başladığı konuşmasında obezite ve neden olduğu rahatsızlıkları aktararak devam etti. Obeziteyi önlemede sağlıklı beslenmenin birinci sırada yer aldığını belirten Yrd. Doç. Dr. YÜKSEL konuşmasında fiziksel aktivitenin yararlarına ve önündeki engellere de değinmiş, çözüm yolları sunmuştur. Yrd. Doç. Dr. YÜKSEL’in ardından Aydın Belediyesi’nden Dilşat ERDOĞMUŞ, belediye olarak kent halkını fiziksel aktiviteye teşvik etmek için yapılan çalışmaları aktarmıştır.

Fiziksel Aktivite ve Obezite oturumunun sonunda Yalova Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Metin SABUNCU, Yalova Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlılar İletişim Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmaları dinleyicilere aktarmıştır.

Sağlıklı Yaşlanma konulu 5.Oturumda konuşmacı olarak ilk sırayı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal BEŞER almıştır. Sağlıklı yaşlanmanın doğum öncesi dönemden itibaren çaba gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Beşer, sağlıklı yaşlanmak için yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ile tütün ve ürünlerinden uzak olmanın birinci sırada yer aldığını belirtmiştir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden olduğu rahatsızlıklara değinen Prof. Dr. Erdal BEŞER, doğru ve dengeli beslenmenin yollarını dinleyicilere aktarmıştır.

Prof. Dr. Erdal BEŞER’in ardından söz alan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk ŞENDUR, yaşlılığın tanımı ve yaşlanma konusunda bilgilerle konuşmasına başlamıştır. Prof. Dr. ŞENDUR, fiziksel aktivite yapmanın yaşlılıkta ne kadar önemli olduğunu vurgularken, hareketsizliğin neden olduğu rahatsızlıklara da değinmiştir.

Oturumun son konuşmacısı Belfast Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü ve DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağları Danışmanlar Kurulu Başkanı Joan DEVLİN olmuştur. Sağlıklı Yaşlanmaya Sektörler arası bir Yaklaşım konusunda dinleyicilere sunum yapan Joan DEVLİN, katılımcılara Belfast şehrinde yaşlılara yönelik yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmıştır.

Programın öğleden sonraki oturumunda Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan FİDAN ve Aydın Belediyesi Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Didem EVCİ’nin başkanlığında Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketinin Gelişimi hakkında görüşmeler yapılmıştır. Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan FİDAN, Sağlıklı Kentler Birliği’nin kuruluş çalışmaları, bugün geldiği noktanın bir değerlendirmesini yaparken, Yrd. Doç. Dr. Didem EVCİ Sağlıklı Şehirler Projesi’nin Türkiye’deki gelişimi, yaşanan zorluklar ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin getirdiği avantajları ifade etmiştir. Oturum sonunda Birlik üyelerinin görüşleri alınmıştır.

Aydın Belediye Başkanı İlhami ORTEKİN’in yaptığı kapanış konuşmasının ardından gerçekleştirilen plaket töreniyle 2. Yıl Konferansı sona ermiştir.