Birlik Buluşmaları

Sağlıklı Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 6. Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 27 – 28 Nisan tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. 27 Nisan tarihli Meclis toplantısının ardından hemen Sağlıklı Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler Sempozyumuna geçilmiştir.

Sempozyuma Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avanos Belediyesi, Aydın Belediyesi, Bartın Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Osmancık Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, Van Belediyesi, Yalova Belediyesi, Kayseri Belediyesi, Akçay Belediyesi ve Amasra Belediyesi’nin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilciler dahil olmak üzere yaklaşık 100 kişi katılmıştır.

Sempozyum programı iki gün içerisinde tamamlanmış ve “Sağlıklı Şehir Planlaması ve Yerel Yönetimler”, “Sağlıklı Şehir Planlama ve Fiziksel Çevre Koşulları”, “Sağlıklı Şehir Planlama Yaklaşımı ile Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı” ve “Sağlıklı Şehir Planlamasının Neresindeyiz? Şehirlerden Örnekler” başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.

Birinci gün Sağlıklı Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler adlı ilk oturumda TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Yaser Gündüz “Türkiye’de Planlama Yaklaşımı ve Şehirlerin Durumu”, Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan Fidan “Sağlıklı Şehir Planlamanın Temel Prensipleri ve Yerel Yönetimlerin Rolü”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Erdal Beşer “Toplum Kalkınması ve Sağlık Düzeyinin Yükseltilmesinde Sektörler Arası İletişimin Yeri” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fk. Şehir ve Bölge Pl. Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hayat Ünverdi “Göç, Yoksulluk ve Sağlıksız Koşullar” konulu bildirilerini sunmuşlardır.

27 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen “Sağlıklı Şehir Planlama ve Fiziksel Çevre Koşulları” adlı 2. Oturumda 5 konuşmacı yer almıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saliha Aydemir “Planlama, Siyaset ve Kent Sağlığı”, Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi, WHO İşbirliği Merkezi’ni temsilen sempozyuma katılan Prof. Antonia Trichopoulou “Akdeniz Diyeti Beslenme Politikaları ve Obesite” adlı bildirisini sunmuştur. Aynı oturumda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Yrd. Doç. Mustafa R. Sümerkan “Kentleri Dönüştürmek”, Bisiklet Sevenler Derneği Genel Sekreteri Murat Suyabatmaz “Sağlıklı Kentlerde neden bisiklet olmalı ve altyapı nasıl planlanmalı?” ve Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden Saygın Can Oğuz “Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi” adlı bildirilerini sunmuşlardır.

28 Nisan Cumartesi sempozyum “Sağlıklı Şehir Planlama Yaklaşımı ile Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı” adlı 3. Oturumla açılmıştır. Oturumda Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nı temsilen Yrd. Doç. Dr. Didem Evci “Şehir, Çevre ve Sağlik: Sağlık Sektöründen Beklenenler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç.Dr. Murat TOPBAŞ “Sağlıklı Kent Planlamasında Sağlık Kurumları Arasında İşbirliği”, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Fügen Selvitopu “İzmir’de Kentsel Dönüşüm Projeleri” ve Yalova Belediyesi’ni temsilen İnci Güngör BÜYÜKÇULHA “Sağlıklı Yaşam ve Kent Planlaması” konularında bildirilerini sunmuşlardır.

Sağlıklı Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun son oturumu “Sağlıklı Şehir Planlama’nın Neresindeyiz? Şehirlerden Örnekler” konusunda yapılmış olup Sağlıklı Kentler Birliği üye belediyelerinin çalışmalarından örneklere ayrılmıştır. Oturumda Trabzon Belediyesi “Trabzon’da Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri”, Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Md. Şule ONUR “Koşuyolu Mahalle Planlaması Pilot Projesi”, Aydın Belediyesinden Mehmet KÜÇÜKYUMUK “Aydın Faaliyet Raporu” ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı A. Nalan FİDAN “Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşamın Desteklenmesi” adlı bildirilerini sunmuşlardır.

27 Nisan Cuma

1. Oturum – SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA ve YEREL YÖNETİMLER

 • Yaser Gündüz / TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı
 • “Türkiye’de Planlama Yaklaşımı ve Şehirlerin Durumu”
 • Nalan Fidan – Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü
 • Sağlıklı Şehir Planlamanın Temel Prensipleri ve Yerel Yönetimlerin Rolü
 • Prof. Dr. Erdal Beşer – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı “Toplum Kalkınması ve Sağlık Düzeyinin Yükseltilmesinde Sektörler Arası İletişimin Yeri”
 • Yrd. Doç. Dr. Hayat Ünverdi – Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fk. Şehir ve Bölge Pl. Bölümü “Göç, Yoksulluk ve Sağlıksız Koşullar”

2. Oturum – SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA VE FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARI

 • Prof. Dr. Saliha Aydemir – Karadeniz Teknik Ünv. Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı “Planlama, Siyaset ve Kent Sağlığı”
 • Prof. Antonia Trichopoulou – Atina Ünv. Tıp Fakültesi / WHO İşbirliği Merkezi “Akdeniz Diyeti Beslenme Politikaları ve Obesite”
 • Yrd. Doç. Mustafa R. Sümerkan, Karadeniz Teknik Ünv. Mimarlık Fak.
  “Kentleri Dönüştürmek”
 • Murat Suyabatmaz – Bisiklet Sevenler Derneği Genel Sekreteri “Sağlıklı Kentlerde neden bisiklet olmalı ve altyapı nasıl planlanmalı?”
 • Saygın Can Oğuz – Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü
  “Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi”

28 Nisan Cumartesi

3. Oturum – SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA YAKLAŞIMI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DAĞILIMI

 • Yrd. Doç. Dr. Didem Evci- Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı “Şehir, Çevre ve Sağlik: Sağlık Sektöründen Beklenenler”
 • Doç.Dr. Murat TOPBAŞ-Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı “Sağlıklı Kent Planlamasında Sağlık Kurumları Arasında İşbirliği”
 • Fügen Selvitopu – İmar ve Şehircilik Daire Başkanı – İzmir Büyükşehir Belediyesi “İzmir’de Kentsel Dönüşüm Projeleri”
 • İnci Güngör BÜYÜKÇULHA – Yalova Belediyesi “Sağlıklı Yaşam ve Kent Planlaması”

4. Oturum – SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA’NIN NERESİNDEYİZ? ŞEHİRLERDEN ÖRNEKLER

 • Trabzon Belediyesi “Trabzon’da Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri”
 • Şule ONUR – Strateji Geliştirme Şube Md., Kadıköy Belediyesi “Koşuyolu Mahalle Planlaması Pilot Projesi”
 • Mehmet KÜÇÜKYUMUK – Aydın Belediyesi “Aydın Faaliyet Raporu”
 • A. Nalan FİDAN – Bursa Büyükşehir Belediyesi “Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşamın Desteklenmesi”