Birlik Buluşmaları

Sağlıklı Kentler Van’da buluştu

Türkiye’de halk sağlığı için yerel yönetimler tarafından kurulan ilk ve tek organizasyon olan Sağlıklı Kentler Birliği, 24–25–26 Nisan 2008 tarihlerinde, Van Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelmiştir.

Toplantı Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye şehirlerin Belediye Başkanları, Başkan yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, üniversitelerimizden akademisyenler, bürokratlar ve uzmanlar olmak üzere yaklaşık 90 kişinin katılıyla gerçekleşmiştir.

Sağlıklı Kentler Birliği 8.Olağan Meclis Toplantısı’nın da yer aldığı program kapsamında Sağlıklı kent olma yolunda yerel yönetimleri üzerlerine düşen görevler konusunda aydınlatmak ve V.Faz çalışmalarıyla ilgili yol göstermek amacıyla “Yerel Yönetimler Olarak Sağlıklı Kent Olma Yolunda Neredeyiz” Toplantısı düzenlenmiştir.

Van Belediye Başkanı Burhan YENİGÜN, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan IRMAK, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN ve son olarak Van Vali Yardımcısı Ali İPEK’İN konuşmalarıyla toplantı başlamış ve ardından meclis görüşmelerine geçilmiştir.

Geçen Toplantı Zaptının, 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2007 Yılı Faaliyet Raporu mecliste yapılan görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edilmiş, ayrıca Birlik Encümen ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine 70,00 YTL huzur hakkı verilemesine karar verilmiştir. Birlik Meclisi, üyelik için Birlik Başkanlığına başvuru yapan Nevşehir, Kırşehir, Bandırma, Kastamonu/Abana, Isparta ve İzmit Büyükşehir Belediyelerinin üyelikleri Birlik Meclisi’nin oylarına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi, her yıl yinelenen encümen ile plan ve bütçe komisyonu seçimlerini de Van Buluşmasında gerçekleştirmiştir.

Birlik Başkanı Sn. Hikmet ŞAHİN’in önergesiyle gündeme alınan, Birlik Toplantılarına ev sahipliği yapan belediyelere veya yapılacak proje yarışması sonucunda en iyi projeye sahip belediyeye 50 BİN YTL katkı verilmesi konusu Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Uygulama Van Belediyesi’nin Şehir Parkı projesi ile başlatılacaktır. Birlik Meclisi son olarak bir sonraki meclis toplantısının nerede olacağı ile ilgili görüşmüş ve İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına karar vermiştir.

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı’nın tamamlanmasının ardından “Yerel Yönetimler olarak Sağlıklı Kent Olma Yolunda Nerdeyiz” başlıklı toplantı Politikacılar Oturumuyla başlamıştır. “Yerel Yönetimler Tütünle Mücadele Çalışmalarındaki Rolü” üzerine gerçekleştirilen oturuma Dünya Sağlık Örgütü Türkiye İrtibat Ofisi Ulusal Tütün Kontrolü Program Sorumlusu Dr.Toker ERGÜDER başkanlık etmiştir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan IRMAK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Ahmet SELAMET, Van Belediye Başkanı Burhan YENİGÜN, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. M. Tacettin SARIOĞLU oturumda Tütünle Mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları aktardılar.

Toplantının öğleden sonraki ilk oturumu “Kent Sağlığı Nasıl Arttırılır?” konusu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda başkanlık eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik konusunda katılımcılara bilgiler verirken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aktan KARAHAN Sağlıklı Kentler, Sağlıklı Çocuklar, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Didem EVCİ Şehir Sağlığı konularında bilgilendirme yaptılar.

“Yaşam Tarzları Üzerine Yerel Yönetimlerin Rolü” konusunda gerçekleşen 2 oturuma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel başkanlık etmiştir. Prof. Dr. Ayşe Yüksel “Kadın Sağlığında Yerel Yönetimlerin Rolü başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaşırken, Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Serhat Yamalı, Tütünle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü “Sağlıklı Kent Sigarasız Kentlerden Geçer” sunumuyla katılımcıları tütünle mücadele yasasıyla ilgili belediyeleri aydınlatmıştır. Günün son oturumu olan 2.oturumda DEÜ İİB Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak “Yabancı Yerleşiklerin Kent Hayatı Üzerindeki Sosyo Ekonomik Etkileri”,Tepebaşı Belediyesi’nden Esra YALÇIN “Tepebaşı Belediyesi Yaşlı Sağlığı Profili Çalışmalarını” aktardılar.

Programın son günü “Van Gölü Çevresinde Florürlü Sular ve Sağlığa Etkisi” konusunda bilgiler veren Odunpazarı Belediyesi’nden Prof. Dr. Nazmi ORUÇ’un başkanlık ettiği “Sağlıklı Kent Olma Yolunda Neredeyiz” başlıklı 3.oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Proje Koordinatörü Dr. Saime BATIREL, “Kadın ve Göç” konulu sunumuyla yer almıştır. 3.Oturumda Van Belediyesi Proje Koordinatörü Hakan ÖZKÖK “Van Belediyesi Sağlıklı Şehir Çalışmaları”, Çankaya Belediyesi Proje Koordinatörü Ethem TORUNOĞLU ise “Herkes İçin Sağlık ve Sağlık Alanında Uluslararası İşbirliği: Çankaya Sağlıklı Kent Projesi” ile katılımcı belediyelerle bilgilerini paylaşmışlardır.

Son oturumunda Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden Öğr. Gör. İsmail BAŞARAN Sağlıklı Kentler Birliğinde Proje Ofisleri ilgili yaptığı anketi değerlendirirken, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’ndan Proje Yöneticisi Jülide ALAN DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi V. Faz Hazırlık Çalışmaları ile ilgili üye belediyeleri bilgilendirmiştir. Jülide ALAN ayrıca, SKB Anketlerinin Değerlendirilmesi “Türkiye’de Sağlıklı Kentlere Yaklaşım” konusunda sunum yapmıştır.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Van Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Yerel Yönetimler Olarak Sağlıklı Kent Olma Yolunda Neredeyiz” konulu toplantı Van Belediye Başkanı Burhan YENİGÜN ve Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

Toplantıda sunulan bildiriler aşağıda yer almaktadır.

Toplantı Programı

25 Nisan 2008 Cuma
08.30 Kayıt
09.30 Açılış Konuşmaları
10.00 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI
10.45 Kahve Arası
11.00 Politikacılar Oturumu “Yerel Yönetimlerin Tütünle Mücadele Çalışmalarındaki Rolü”

 • Dr.Toker ERGÜDER, DSÖ Türkiye İrtibat Ofisi
 • Uzm. Dr. Hasan IRMAK, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yrd.
 • Ahmet SELAMET, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili
 • Burhan YENİGÜN, Van Belediye Başkanı
 • Dr. M. Tacettin SARIOĞLU, Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyesi, Tepebaşı Belediye Başkanı

12.30 Öğle Yemeği(Çem Restoran)

14.00 1. OTURUM-KENT SAĞLIĞI NASIL ARTTIRILIR?

 • Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik, Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Sağlıklı Kentler, Sağlıklı Çocuklar, Yrd. Doç. Dr. Aktan KARAHAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Şehir Sağlığı, Doç. Dr. Didem EVCİ, Adnan Menderes Üniversitesi

15.30 Kahve Arası
16.00 2. OTURUM-YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

 • Kadın Sağlığında Yerel Yönetimlerin Rolü, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Tütünle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü “Sağlıklı Kent Sigarasız Kentlerden Geçer” Dr. Serhat Yamalı, Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı
 • Yabancı Yerleşiklerin Kent Hayatı Üzerindeki Sosyo Ekonomik Etkileri, Prof. Dr. Zerrin Toprak, DEÜ İİB Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi
 • Tepebaşı Belediyesi Yaşlı Sağlığı Profili Çalışmaları, Esra YALÇIN, Y.Mühendis, Tepebaşı Belediyesi [1] [2]

17.30 Kapanış
19.30 Akşam Yemeği (Anadolu Kaburga)

26 Nisan 2008 Cumartesi
08.00 Kahvaltı (Yöresel Kahvaltı Salonu)

9.30 3. OTURUM – SAĞLIKLI KENT OLMA YOLUNDA NEREDEYİZ?

 • Van Gölü Çevresinde Florürlü Sular ve Sağlığa Etkisi, Prof. Dr. Nazmi ORUÇ, Meclis Üyesi, Odunpazarı Belediyesi
 • Kadın ve Göç, Dr. Saime BATIREL, Proje Koordinatörü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Van Belediyesi Sağlıklı Şehir Çalışmaları, Hakan ÖZKÖK, Proje Koordinatörü, Van Belediyesi
 • Herkes İçin Sağlık ve Sağlık Alanında Uluslararası İşbirliği: Çankaya Sağlıklı Kent Projesi, Dr. Ethem TORUNOĞLU, Proje Koordinatörü, Nilay OĞULTÜRK, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çankaya Belediyesi

11.00 Kahve Arası

11.30 4. OTURUM – DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ V. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Sağlıklı Kentler Birliğinde Proje Ofisleri, Öğr. Gör. İsmail BAŞARAN, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
 • SKB Anketlerinin Değerlendirilmesi “Türkiye’de Sağlıklı Kentlere Yaklaşım”, ve DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 5. Faz Çalışmaları, Jülide ALAN, Proje Yöneticisi, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı [1] [2]
 • Kapanış Konuşmaları ve Plaket Töreni

12.30 Öğle Yemeği (Grand Deniz Restoran/GEVAŞ)

13.30 GEZİ PROGRAMI
• Van Kalesi-İskele-Edremit-Gevaş-Akdamar Adası Kilisesi
• Gala Yemeği (Akdamar Oteli Restoranı)