Kasım 2009 Tarihli Belge Arşivi

Sağlıklı şehirler ve kentlilik bilinci (2)

Geçen hafta, dünya kentlerinde uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nce desteklenen “Sağlıklı Şehirler Hareketi”nden ve Avrupa Sağlıklı Şehir Projesi’nden bazı bilgileri ve ilkeleri sizlere aktarmıştım. Bu projenin ana hedefini, bir yandan dünya nüfusunun büyük bölümünün oluşturduğu kentliler için, sağlıklarını koruyarak yaşamlarını sürdürecekleri ortamları sağlamak, diğer yandan da yerkürenin karşı karşıya bulunduğu küresel felaketlerin bir nebze olsun hızını kesmek olarak anımsayabiliriz.

Sağlıklı şehirler ve kentlilik bilinci (1)

Erdem SAKER Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Geçen hafta, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin başkanlığını yürüttüğü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yıllık toplantısı Mardin’de yapıldı. Bugün Avrupa’da ve dünyadaki birçok kentte, Dünya Sağlık Örgütü’nün liderliğinde uygulanan ve kentleri yöneten politikacıların gündemine sağlık konusunu da yerleştirmeyi ve yerel seviyedeki halk [...]

Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Erdem Saker, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel İrgil ve İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu’dan oluşan Danışma Kurulu, 7 Kasım 2009 tarihinde bir araya geldi.