Ocak 2010 Tarihli Belge Arşivi

Sağlıklı şehir ve şehir planlaması

Şehirsel yapının mekânsal kalitesi insan sağlığı için önem taşır. Bugün şehirlerde karşı karşıya kaldığımız birçok sorun arasında yoksulluk, eşitsizlik, pislik, işsizlik, işe, mal ve hizmetlere erişim zorluğu, sosyal bağların azlığı ve konut ve çalışma alanlarındaki düşük mekansal ve yaşam kalitesi sayılabilir. Şehir planlaması fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrelerin organizasyonu ve şehirlerin yönetimi konularında çözüm üreten bir alandır ve bu sebeple sorunların ortaya konulmasında ve hayat kalitesinin arttırılmasında anahtar bir role sahiptir.

2010 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü

Bugün Avrupa’da ve dünyada birçok kentte uygulanan DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi, Avrupa şehirlerindeki politikacıların gündemine sağlık konusunu da dâhil etmeyi ve yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen, uzun vadeli bir kalkınma projesidir. Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlar.