Mart 2010 Tarihli Belge Arşivi

Konut çevresi tasarımlarının
sağlıklı yaşama etkileri

Bu makalede temel yaşam birimi olan konut çevresinin fiziksel ve sosyal özelliklerinin bireysel ve toplumsal sağlık ile ilişkisi ele alınmaktadır. Konut çevresi özellikleri ve sağlık ilişkisinden hareketle, konut çevresinin önemli bileşenlerinden mahalle parklarının bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri açıklanmakta, toplumsal ve bireysel sağlığa katkıda bulunmak üzere, mahalle parklarının çevresel etkilerinin geliştirilmesi, sosyal ve rekreasyonel işlevlerinin etkinleştirilmesine yönelik öneriler ortaya konulmaktadır.