Birlik Buluşmaları

Sağlıklı Kentler Birliği 6. Yıl Konferansı Denizli’de yapıldı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 6. yıl konferansı, 14-15-16 Ekim 2010 tarihlerinde Denizli Richmond Otel’de gerçekleştirildi. Denizli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan organizasyona üye belediyelerin yoğun katılımı oldu.

6. Yıl Konferansı’nda “Kentsel Hizmetlerde Sağlığı Etkileyen Politikalar” konusu ele alındı. Bursa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe’nin katılamadığı toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, Bursa’da yaşanan sel felaketinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, Denizli’nin kısa süre önce birliğe üyeliğinin kabul edildiğini belirtti.

“Dünya standartlarında kriterler belirlenmeli”

Sağlıklı kentlerin önemine dikkat çeken Zeybekci, kimsenin çevreye, yaşadığı kente veya dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan çevre kirliliğine duyarsız kalamayacağını söyledi. Artık ortak bir sorumluluk bilinci oluşturulması gerektiğini belirten Zeybekci, “Dünya standartlarında bir sağlık kriterine uygun olarak bir standart birliği oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Katı atık çalışmaları, içme suyundaki kriterler, yerleşim kriterleri nedir gibi konularla ilgili ortak standartlar oluşturulmalı. Ülkeye ve bölgeye göre bölgesel standartlar geliştirilerek, toprak, su, çevre ve gelecek kirliliğinin önlenmesini hedef alan çalışmalar yapılmalı, bu konuda hassasiyet geliştirilmelidir. Ayrıca bilgi alışverişi ile gerekirse tüm üyelerin bu tür konuları taahhüt altına almaları gerekiyor” diye konuştu.
Geleceğin dünyası ve geleceğin şehirleri adına Sağlıklı Kentler Birliği’nin önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Zeybekci, “500 bin nüfuslu bir belediye olan Denizli’de 250 bin kişinin yaşadığı alanda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları başlatıp, üç altyapıyı birden değiştirdik. Öte yandan komşu yerleşmelerle de işbirliğine giderek Pamukkale Havzası’nda bir damla arıtılmamış suyun olmadığı alan bulunmaması konusunda çalışıyoruz. Katı atıkta da iyi bir noktaya geldik” diyerek Denizli Belediyesi’nin çalışmalarından örnekler verdi. Denizli’de altyapının bittiği noktalarda Türkiye’nin en temiz suyunun bulunduğu iddiasını taşıdıklarını da söyleyen Zeybekci, Sağlıklı Kentler Birliği’nin, yerel yönetimlerin ve vatandaşların menfaatlerini, karşılıklı olarak inceleyip en iyiye taşıyacağına inandığını söyledi.

“Toplumsal bilinç geliştirilmeli”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Refik Yılmaz, Bursa’da yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlattığı konuşmasında, “Bursa’yı çağdaş bir marka kent seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Bursa’da sağlıklı bir gelecek planlamak amacıyla projelerine yön verdiklerini anlatan Yılmaz, “Hizmetleri üretirken, hiçbir zaman tek yönlü değil, şehrin özelliklerini, artısını, eksisini, düşünerek çok yönlü planlama yapmalıyız. Ulaşımdan altyapıya, sportif ve kültürel faaliyetlerden sosyal yardımlara kadar her alanda yapılanlar kente değer katmaktadır” diye konuştu.

Şehirlerin birbirinden farklı yaşam standartlarına sahip bireyleri bünyesinde bulundurduğunu ifade eden Yılmaz, kentleri olduğundan daha sağlıklı noktaya taşımak için kesin kararların alınarak, toplumsal bilincin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Sağlıklı Şehirler Projesi’nin her geçen gün daha iyiye gitmeyi hedefleyen bir vizyona sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Bizleri bugün Denizli’de bir araya getiren, kent sorunları için akılcı bir yöntem olan Sağlıklı Şehirler Projesi’dir. Sağlıklı Kentler Birliği, şehirlerimiz için yeni çözüm ve yöntemleri öğrenmek amacıyla, çevresini geliştirebilen, kaynaklarını genişleten bir misyona ve dinamik yapıya sahiptir. Sağlıklı Kentler Birliği’nin temel amacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 5. Faz ana hedefi doğrultusunda, sağlıklı bir şehir gelişimi ve değişimi uygulayarak, daha sağlıklı şehirler ve mutlu yüzler oluşturmak, bu hizmeti daha fazla şehre yaymak ve şehirler arasındaki işbirliğini arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Sağlıklı kentlerin önemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da kentlerin yaşadıkları sıkıntıların atlatılması noktasında yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, vatandaşların moral değerlerini yükselten çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Açılış konuşmalarında söz alan Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Yardımcısı ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, birliğin kuruluş aşamalarından ve özveriyle sürdürülen çalışmalarından bahsetti.
Denizli Valisi Yavuz Erkmen ise birliğin, bilgi ve deneyim paylaşımını hedeflediğine değinerek, “Bu tip toplantılar bir anlamda bölgenin de daha iyi tanınmasına olanak veriyor. Denizli, temizliği, güzelliği, tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra sanayisiyle de öne çıkmaktadır” dedi. Erkmen, birliğin sağlıklı kentlerin oluşumuna önemli katkı sağladığına işaret etti.

Bir sonraki buluşma Bursa’da

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği 13. Olağan Meclis Toplantısı’nda, Sağlıklı Kentler Birliği’nin nisan ayı toplantısının Bursa’da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
Öte yandan, Muğla Belediyesi’nin de Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyeliği kabul edildi.

“Sağlıklı Kentlerde Çevre Politikaları”

Altyapıdan ulaşıma, sosyal belediyecilikten obeziteye kadar pek çok konunun, uzmanların sunumlarıyla incelendiği buluşma, dört oturum olarak gerçekleştirildi. “Sağlıklı Kentlerde Çevre Politikaları” başlığını taşıyan ilk oturumun başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt yaparken, oturumda beş konuşmacı yer aldı. Bozkurt, “Kentlerde Sağlıklı İçme Suyu Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mahmud Güngör’ün “Altyapı Projesi” başlıklı ve Denizli’den örnekler vererek altyapı problemlerine dikkat çektiği sunumunun ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Yılmaz, İzmir’de gerçekleştirilen çevre yapılanması ve düzenlemesiyle ilgili faaliyetleri aktardı. Gölcük Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. Metin Şentürk ise “Katı Atık Geri Dönüşümü Projesi” başlıklı sunumuyla Gölcük’te yapılan geri dönüşüm çalışmalarını tanıttı. Toplantının ilk oturumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nden Çevre Yüksek Mühendisi Yeşim Dedeoğlu’nun “Bursa’da Katı Atık Entegre Yönetim Çalışmaları’ konulu sunumunda, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’daki katı atık çalışmalarından örnekler vermesiyle son buldu.

“Sağlıklı Yaşam”

Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Doç Dr. Emel İrgil’in başkanlığını yaptığı ve “Sağlıklı Yaşam” başlığını taşıyan ikinci oturum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Osman Poyraz’ın “Ciddi Sağlık Sorunu Obezite ve Çaresi” başlıklı sunumuyla başladı. Denizli Sağlık Müdürlüğü Şube Doktoru Dr. Yasemin Utku, sağlıklı nesillerin yetişmesi için ailelerin bilinçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları anlattığı bir sunum gerçekleştirirken; Tepebaşı Belediyesi Kurum Hekimi Dr. Gülra Özgür Yılmazer ise Tepebaşı Belediyesi’nce yürütülen halk sağlığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık çalışmalarının anlatıldığı sunumun ardından, 6. Yıl Konferansı’na katılan uluslararası iki uzmandan biri olan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Beslenme, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi Birimi’nde kıdemli yönetici Dr. Joao Breda söz aldı. Breda’nın “Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyi Önlemek İçin Yerel Önlem” başlıklı sunumu sonrasında ilk günkü oturumlar tamamlandı.

Oturumların sona ermesinin ardından, Denizli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği teknik gezide katılımcılara Denizli’de yapılan sosyal belediyecilik ve çevre projeleri tanıtıldı.

“Sağlıklı Kentlerde Ulaşım Politikaları”

Sağlıklı Kentler Birliği 6. Yıl Konferansı’nın ikinci gün oturumlarının ilki, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. “Sağlıklı Kentlerde Ulaşım Politikaları” başlığını taşıyan oturum, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Bora İ. Kumova’nın “Bilişim ile Özerk Ulaşım Yönetimine Doğru Adımlar” başlıklı sunumuyla başladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa Çevre ve Sağlık Bölümü, Bulaşıcı Hastalıklar, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Birimi’nden Teknik Görevli Christian Schweizer’in “Ulaşım ve Kentsel Kalkınma: Sağlık bu alandaki politikaların içine nasıl girer?” başlıklı sunumunun ardından süren oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nden Timuçin Kurt, İstanbul’daki meydanlar ve kentlerde meydanların planlanması konusunda bilgi verdi. Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Servet Büyükpoyraz’ın “Sağlıklı Kentler Ulaşım Politikaları – Otopark Politikaları” konulu sunumunun ardından üçüncü oturum da sona erdi.

“Sosyal Belediyecilik Anlayışı”

Konferansın dördüncü ve son oturumu Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı Şamil Çınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun konusunu “Sosyal Belediyecilik Anlayışı” oluştururken, Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, “Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç: SİBİYO” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi Kadın Çalışmaları Koordinatörü Psikolog Miray Korkmaz, Tepebaşı Belediyesi’nce uygulanan yerel yönetimler ve kadın güçlendirme politikalarıyla ilgili bilgi verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’ndan AB Uzmanı Yener Ceylan, “İç Göç Entegrasyon Projesi”ni anlattı.

Gerçekleştirilen sunumların ve konuşmaların ardından, iki gün boyunca Sağlıklı Kentler Birliği’nin 6. Yıl Konferansı’na katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi.

Belediyeler arasında deneyim paylaşımı
Konferansın kapanış konuşmasını yapan Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, toplantıda yapılan sunumlarda, hiçbir belediyenin birbirine rakip olmadığını gördüğünü belirterek, son 15 yıldır belediyelerin önemli çalışmalara imza attığına işaret etti. HABITAT toplantılarını hatırlatan Gökoğlan, Türkiye’deki belediyelerin dünya ile entegre olması gerektiğini kaydetti. Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Yardımcısı ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de kentlerin yapmakta olduğu projelerini paylaşarak, bu paylaşımın toplantının yapıldığı yöreyi görüp incelemeyi de beraberinde getirdiğini dile getirdi. Ellibeş, oturumlarda anlatılanların belediyelerin bundan sonraki projelerine de fikir vereceğine inandığını kaydetti.

Tarihi mekânlar gezildi

İki gün süren oturumların ardından, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 6. Yıl Konferansı’na gelen katılımcılar, Denizli’deki tarihi ve turistik mekânları gezerek moral depoladı. Denizli’nin beyaz cenneti Pamukkale, Karahayıt ve Antik Kent Laodikia’yı gezen Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri, tarihi mekânlarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Konferansta Yapılan Sunumlar