Ağustos 2011 Tarihli Belge Arşivi

“Sağlıklı Şehirler 2011 En İyi Uygulama Ödülleri” belirlendi

Birlik Üyesi şehirlerimizi Sağlıklı Şehir politika,plan ve stratejileri üretmede ve bunları uygulamada motive etmek, özendirmek amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Şehirler 2011 En İyi Uygulama Ödülü” değerlendirmesi 17 Ağustos 2011 Çarşamba günü yarışma seçici kurulu tarafından gerçekleştirildi.

SKB’den Doğu açılımı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, halen 41 olan üye sayısını artırarak, etkinlik alanını genişletmeye hazırlanıyor. Birliğin öncelikli hedefi doğu ve güneydoğudaki belediyeler. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Birliğin üye sayısını artıracaklarını, önceliği de doğu ve güneydoğudaki belediyelere vereceklerini açıkladı. “Önceliğimiz Doğu ve Güneydoğu” Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005-2020 Strateji [...]

Sağlıklı Kentlere Stratejik İletişim Planı

Başkan Recep Altepe, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için stratejik iletişim planıyla kentlilik bilincini artıracak faaliyetlere ağırlık vereceklerini söyledi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kamuoyundaki tanınırlığını artırmak, kentlerde ‘sağlık’ bilincini oluşturmak, ‘sağlıklı kent’ olgusunu yaygınlaştırmak ve birlik çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ‘stratejik iletişim planı’ hazırlanıyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye [...]