Birlikten Haberler

Sağlıklı kentlere akademik güç

Sağlıklı Kentler Birliği ailesine katılan yeni danışma kurulu üyeleri, ilk toplantısını Bursa’da yaptı.

Sağlıklı Kentler Birliği, üye belediyelerle yapılan bilgi paylaşımı ve teknik desteğin arttırılması ile çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla, 3 olan danışma kurulu üye sayısını 12’ye çıkardı. Eylül ayında Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “15. Olağan Birlik Buluşması”nda Sağlıklı Kentler Birliği ailesine katılan yeni danışma kurulu üyeleri, Bursa’da bir araya geldi.

Gönül Dostları Sofrası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan Fidan, birliği tanıtarak, amaç ve hedeflerini anlatan bir kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yaptı. Danışma kurulu yeni üyeleri de Sağlıklı Kentler Birliği’nin gelişimine katkı sağlayacak olan ve sağlıklı şehirler projesinin başarı grafiğini yükseltecek görüş ve önerilerini paylaştılar.

Uzman isimler bir arada
Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem Saker, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Handan Türkoğlu ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Emel İrgil’den oluşan danışma kuruluna yeni katılan Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mater, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Ertürk, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Aydın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi eski Genel Müdürü Mehmet Ali Meriç, bundan böyle bilgi ve birikimleriyle Sağlıklı Kentler Birliği’nin gelişimini destekleyecekler. Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu, Aralık ayında yeniden bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili fikir paylaşımında bulunacak.