Birlik Buluşmaları

Sağlıklı iletişim mercek altında

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sağlıklı bir şehrin oluşturularak, geleceğe taşınması noktasında kentte yaşayan herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Bursa’da düzenlenen ve 2 gün süren “İletişim Stratejik Planı” çalıştayı, Tayyare Kültür Merkezi Küçük Salon’da, birliğe bağlı üye belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği’nin kentlerin sağlıklı gelişimi konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi. Kentlerin daha yaşanabilir ve çağdaş bir hale gelmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Başkan Altepe, “Kentler sağlıklı hale gelirken toplumun yaşadığı kente sahip çıkması, sağlıklı kentler arasında iletişimin sağlanması ve halkın doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Artık yaşam kentlerde yoğunlaşıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yüzde 30 olan kentte yaşama oranı bugün Bursa’da yüzde 80’lere ulaştı. Bu noktada bizim atacağımız adımlar ve vereceğimiz mesajlar büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Kentleri yerel yönetimler sırtlandı

Özellikle çevreyle ilgili politikaların sağlıklı kentler için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Kentleri yerel yönetimler sırtlanmış durumda. Yaşadığımız kentin eksiklerini tamamlamak büyük oranda yerel yönetimlere düşüyor. Bir işi zamanında yapmak gerekiyor. Yapılan bir ankette “Okulları kimler yönetsin?“demişler, sonuçlarda belediyelerin yönetmesi isteği ortaya çıkmış. Yerel yönetimler kentlerin sağlığı için gerekeni yapıyor. Bu iş bizim görevimiz olmadığı halde 200 okula destek olduk, spor alanları yaptık. Bursa’nın eksiklerinin giderilmesi ve sağlıklı geleceğin oluşturulması konusunda gerekeni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Değerlerimize sahip çıkmalıyız

Çağdaş ve sağlıklı bir kent olunması için atılması gereken adımlardan da bahseden Başkan Altepe, “Bir kentin sağlıklı olabilmesi için, o kentin içinden yetişen, değerlerine sahip çıkan, şehrin gücünü bilen ve ortaya koyan yerel yöneticiler kent için doğru çalışmalar yapmalıdır. Her konu yerel yöneticileri ilgilendiriyor. Başta çevre, suların temizliği ve deprem olmak üzere her alanda adımlar atmalıyız” dedi. Başkan Altepe, sağlıklı bir kent için halkın bilinçlenmesinin ve sağlıklı yaşamayı istemesinin gerekliliğine işaret etti. Başkan Altepe, kentin sağlıklı hale gelmesi ile ilgili konularda sadece belediyelerin değil tüm kent dinamiklerinin ve halkın da çalışmaları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İletişim çalışmaları hızla sürüyor

Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan Fidan da kurumsal olma yolunda hızla ilerleyen Sağlıklı Kentler Birliği’nin stratejik iletişim planını önemsediğini belirterek, çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması için hem birlik içinde hem de dışında iletişim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sağlıklı Kentler Birliği bünyesinde tüm çalışmaların paylaşıldığını anlatan Fidan, birlik tanıtım kitleri ile radyo ve televizyonlara yayınlar hazırlandığını, üyelikten tüzüğe kadar türlü bilginin paylaşıldığını, birlik olarak uluslararası alanlarda farklı konulardaki birçok tercümenin yapılarak tüm faaliyetlerin üyelere sunulduğunu söyledi. Fidan, birliğin vizyonu ve misyonu ile farkındalığı artırmak istediklerini de belirterek, “Çalışmalarımızla birlikten haberlere, birlik buluşmalarına, üyelerin iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiye güncel olarak ulaşabiliyoruz. Her sayıda farklı konuları işleyen ‘Kentli’ dergisini çıkarıyor ve bu derginin sağlıklı kent alanında öncü nitelik taşımasını amaçlıyoruz. Öte yandan birlik tanıtım videosu hazırladık, 400 yerel ve ulusal kanalda gösterildi. Bundan sonra yeni bir film hazırlamak istiyoruz. Her etkinliğimiz basında yer alıyor. Aynı zamanda üye sayımızı da 60 belediyeye çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımızı 2020 hedefli stratejik planı düşünerek sürdürüyoruz” diye konuştu.

İletişimin taraflarını anlatan Fidan, üye belediyeler, belediye başkanları, meclis üyeleri ve koordinatörlerle iç iletişimde; Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla da dış iletişimde paylaşımda bulunulduğunu kaydetti.

Amaç; Sürdürülebilir kalkınma

Birliğin misyonunu da açıklayan Fidan, yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla üye kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği oluşturmak, üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyelerin danışmanlık hizmeti vererek Sağlıklı Kentler hareketini tüm Türkiye’de yaymak, “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Oluşturmak” için, Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, Türkiye’de bulunan sağlıklı kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek, bu kentler arasında sağlıkla planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek oluşturmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltarak oluşturulacak sağlıklı kentleri yaşatmak ve kentlilik bilinci ile sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Her durumda iletişim

Çalıştay da stratejik planlama ve iletişim konularında pratik bilgiler veren KA Grup Yönetim Danışmanlığı yetkilisi moderatör Şengül Külahlı ise sunumunda, iletişimin sadece söz ve yazılarla değil, hiç konuşulup yazılmasa da sürdüğünü söyledi. “Hiç konuşmasak da bakmasak da iletişim vardır, Eşyanın bile iletişimi vardır” diyen Külahlı, “Kurumların, insanların, kurumu oluşturan birimlerin her şekilde iletişimi var. Birliğin bilinirliğinden tutun da birlik üyesi belediyelerde, kentlerde yaygınlığının artması ve üye sayısının artırılması gibi konularda iletişim hep ön plandadır” dedi.

İyi iletişim kurmanın ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne değinen Külahlı, “Bizler iletişimimizi iyileştirmek için almamız gereken yola bakmalıyız. İletişim, doğru anlaşmak, yanlış anlaşılmamaktır. Mesaj, hedef kitlede doğru iletiliyor mu, biz mesajı doğru verebiliyor muyuz veya mesajı alan doğru algılıyor mu? Bunlar önemli. İletişim problemlerinin, doğru ifadeyle çözülmesi mümkündür. Birine ‘Sen bunu böyle yapıyorsun’ demek yerine ‘Sen bunu böyle yaptığında beni mahcup ediyorsun’ demek doğru iletişimi sağlamaya yardımcı olur. ‘Ben’ dilini kullanmak karşı tarafta farklı etkiler yapıyor” diye konuştu.

Siz gülümseyin, iletileriniz gülümsesin

Külahlı, iletişimin doğru olmaması için çok sebep bulunabileceğini ancak ihtimalleri çarpıtmamaya ve yapıcı olmaya özen gösterildiğinde sağlıklı iletişimin kurulabileceğini kaydetti. Kültürel farklardan veya geçmişte yaşanmışlıklarından dolayı da insanlarda önyargıların var olduğunu dile getiren Külahlı, “İletişimde, önyargısız olduğumuzda daha olumlu sonuçlar alırız. Örneğin, yapıcı şekilde yaklaştığımızda sağlıklı kentler olgusunun da seviyesini yukarılara taşımak çok daha kolaylaşır. Yanlış anlaşmak istersek buna çok sebep var. Siz gülümseyin, iletileriniz gülümsesin. Bir yazıyı hangi ruh haliyle yazdığınız daha o yazının başında belli olur. Telefonlarda gülümsediğiniz de belli oluyor. Mesajlarınız, afişleriniz ve mektuplarınız da gülümsesin ki karşınızdaki de gülümsesin” dedi.

İletişim kuralı 5N1K’dır

İletişimde de okullarda öğretildiği gibi giriş gelişme ve sonuç kompozisyonunun bulunduğuna işaret eden Külahlı, net iletişimin “5N 1K” sorularını içerdiğini belirtti. Konuşmaların ardından birlik vizyonu, misyonu, ilkeleri, stratejik amaçları, hedefleri ve iletişimi etkinleştirmek için mevcut durumun değerlendirilmesi konularında bir çalıştay gerçekleştirilerek, Birliğin iletişim yönünden misyonu, vizyonu belirlendi. Oturumun öğleden sonraki bölümünde ise Birliğin belirlenen misyon, vizyonu doğrultusunda hedefleri ve iletişim konusundaki başarısının belirlenmesi konusunda oturumlar yapıldı.

İletişim hedefleri belirlendi

Çalıştayın ikinci gününde ise Sağlıklı Kentler Birliği’nin çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, hem birlik üyeleri hem de ülke genelindeki tüm belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla birliğin zayıf ve güçlü yönleri belirlendi. İki gün süren çalıştayda birliğin üye belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışma stratejileri geliştirilmesi, iletişim konusunda yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal paylaşım ağının daha etkin kullanılması en çok önerilen eylemler oldu.