Birlik Buluşmaları

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları Dubrovnik’te buluştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları 21-23 Mart 2012 tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde toplandı. Ulusal Ağlar arasında bilgi paylaşımı ve eğitimi içeren toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’ndan, Birlik Müdürü Nalan Fidan ve Birlik Sekretaryasından Ercüment Yılmaz ve Murat Ar katıldı.

Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Ağ Toplantısı’nda

Toplantı ev sahibi Dubrovnik Belediye Başkanı Andro Vlahusic ve Hırvatistan Sağlıklı Kentler Ulusal Ağ koordinatörü Selma Sogori’nin açılış konuşmaları ile başladı. Yaptığı konuşmada Hırvatistan ve Dubrovnik ile genel bilgiler veren Vlahusic, Hırvatistan’da artık savaşın unutulduğunu ve çocuklar için sağlıklı bir gelecek oluşturulması amacıyla çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Gerçekleştirilen toplantının amacı, ulusal ağların görevleri ve St. Petersburg toplantısının ulusal ağlar için gündem maddeleri konusunda görüşlerini belirten Sogoric konuşmasında İngiltere, Almanya, Fransa ve Norveç’in de yer aldığı 19 Avrupa Ulusal Ağ koordinatörünün toplantıya katıldığını söyledi.

DSÖ 2011 Yıllık Raporlama Şablonu tartışıldı

Ulusal Ağlar olarak 2010 yılı Yıllık Raporlama Şablonu bulgularından neler öğrenilmesi gerektiği konusunda görüşmeler yapıldı. DSÖ 2011 yılı Yıllık Raporlama Şablonu ile ilgili koordinatörlerin sorular hakkında düşünceleri ve St. Petersburg toplantısında iletmek istedikleri maddeler paylaşıldı.

Avustralya Deakin Üniversitesinden Prof. Evelynne de Leeuw  “e-learning” modüllerinin üye şehirler üzerinde nasıl uygulanabileceği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Ulusal Ağ koordinatörlerinin her birinin kendi ülke birliklerindeki üye sayıları ve iletişim konusunda yapılan faaliyetler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Okul Öncesi Eğitimin Yararları

Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Edward Melhuish okul öncesi eğitim programları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimin yararlarını uluslararası araştırmalar ile desteklediği sunumunun ardından moderatörlüğünü Prof. Edward Melhuish ve Nalan Fidan’ın yönettiği oturumda koordinatörler okul öncesi eğitim kalitesinin nasıl artırılabileceği ve sağlık eğitim sisteminin okul öncesi çocuk eğitimine entegrasyonunun nasıl geliştirilebileceği konularında eylem planlarını dile getirdiler.

Ulusal Ağların 2011 Faaliyet Raporları

Ulusal Ağların Sağlıklı Kentler koordinatörlerinin 2011 yılı faaliyetlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdikleri toplantıda Birlik Müdürü Nalan Fidan faaliyet raporunu koordinatörlerle paylaştı.Birliğin kuruluş süreci, ulaştığı üye sayısı, Birlik faaliyetleri, aktiviteleri ve projeleri ilgili bilgiler veren Fidan, Sağlık Alanında Yapılan Ortaklıklar ve Sosyal Uyum başlıkları altında Türkiye’de yapılan etkinlikler, toplantılar ve projeleri anlattı.

Toplantının kapanış oturumunda Sağlık 2020 Avrupa Ulusal ağları destekleme konularında St. Petersburg konferansı öncesi hangi eylemlerin ön plana çıkarılabileceği tartışıldı ve DSÖ’ye sunulması karara bağlandı.