Danışma Kurulu

Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeleri

 • Erdem SAKER

Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı

 • Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı

 • Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı

 • Prof. Dr. Barış MATER

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı E. Öğr. Üyesi

 • Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü E. Öğr. Üyesi

 • Prof. Dr. Hasan ERTÜRK

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü E. Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Feza KARAER

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği  Toprak Bölümü E. Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Nadir SUĞUR

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 • Prof. Dr. Cengiz TÜRE

Anadolu Üniversitesi Ekoloji Bölüm Başkanı

 • Doç. Dr. Emel İRGİL

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

 • Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 • Araş. Gör. Mukaddes SÜRER

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.