Makaleler

Yeni kent ekolojisi

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Bilindiği gibi, insanlığın kültürel evrim sürecinde en önemli olgularından biri, sanayi devriminden bu yana kentlerin hızla büyümesidir. İnsanlığın ilk önemli dönüşümü olan tarım devrimi sonucu ortaya çıkan kentler, sanayi devrimi ile birlikte hızlı bir büyüme süreci içine girmişlerdir. [...]

İstanbul metropoliten alanının sürdürülebilir kentsel gelişmesinde “Kentsel Tarım” potansiyeli

Doç. Dr. Azime TEZER İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Behice Bilgi SOLDUK Yüksek Şehir Plancısı Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kentsel tarım kavramı, sürdürülebilir kentsel gelişme politikaları içinde üretken kentsel alanların oluşturulmasına ve kendini besleyen kentlerin yaratılmasına yönelik önemli stratejilerden biridir (Kaldjian, 2005). Özellikle son yıllarda gündemde olan, hızlı ve plansız kentleşmenin [...]

Kent topraklarının tarımsal amaçlı kullanımı: Kentsel Tarım

Sara RASOULİ Yüksek Mimar – Kent Tasarımcısı  (İTÜ) Gelişmekte olan ülkelerde ulusal ve yerel yönetimlerin gündemlerine alınan kentsel tarım, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da uzun yıllardan beri desteklenerek çeşitli uygulama ve araştırmalara konu olmaktadır. Günümüz koşulları nedeniyle kentsel tarımın yeni bir anlayışla ele alınması kaçınılmaz görünürken, hangi yöntemler ile ve ne ölçüde kentlerle yeniden bütünleştirilmesi [...]

Belediyelerde Afet Yönetimi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce Depremleri, ülkemizde afet yönetiminden risk yönetimine geçişin miladı niteliğindeydi. 2011 Simav ve Van Depremleri ise ülke olarak risk yönetimine geçiş sürecini henüz başaramamış olduğumuzu net bir şekilde göstermiştir. Diğer bir deyişle, eski usul afet yönetiminde temel nokta; [...]

Depremler – Yapılar ve Gerçekler

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı SKB Danışma Kurulu Üyesi Yerkabuğu içinde biriken enerjinin ani ve bilinmeyen bir süreçte ortaya çıkması ile oluşan kırılmalar ve oluşturdukları türlü dalgayla niteliği değişen zeminler içinde farklı yayılması, yapılar üzerinde istenmeyen etkileri ve yıkımlarıyla deprem olgusunu yaratırlar. Deprem büyük can ve mal [...]