Danışma Kurulu

Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeleri

 • Erdem SAKER
  Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı
 • Doç. Dr. Emel İRGİL
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
 • Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU
  İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Görev
 • Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK
  Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Mimarlık Bölüm Başkanı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Barış MATER
  İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
  İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Prof. Dr. Hasan ERTÜRK
  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ali Fuat AYDIN
  İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Yrd. Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL
  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Mehmet Ali MERİÇ
  Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Eski Genel Müdürü