Sık Sorulan Sorular

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği neden kurulmuştur?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve gelişen “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek 2005 yılında “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni kurmuşlardır.

 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Türkiye Ulusal Ağı olarak akredite edilmiş Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanacaktır.

Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam edecektir.

Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler oluşturulacaktır.

 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne nasıl üye olunur?

Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;
Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, Herkes için Sağlık ile ilgili DSÖ Sağlık21 politikasını ve 2008 Zagreb Sağlıklı Şehirler Bildirisini (tüm yerel politikalarda sağlık ve sağlık alanında eşitlik) kabulü,

Sağlık alanında eşitsizliklerin giderilmesi, sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesi, hassas grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması gibi alanlarda sağlıklı bir şehir oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması,

Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde görevlendirilmesi,
Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması,

Üye Olacak Belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık raporlama yapması,

Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.

 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Proje Süreci Nasıldır?

DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 4 veya 5’er yıllık fazları kapsamaktadır.
Her yeni fazda DSÖ tarafından belirlenen yeni ana konular üzerinde çalışılmaktadır.

 

Sağlıklı Şehirler Projesinin 5.Fazındaki Ana Çalışma Konusu ve Ana Temalar Nelerdir?

5. Faz 2009-2013 yıllarını kapsamaktadır. Zagreb Sağlıklı Şehirler Bildirisi DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı V. Faz’ının ana konularını, hedef ve prensiplerini açıklamaktadır. V. Faz’ın genel konusu sağlık ve tüm yerel sağlık politikalarında sağlık alanında eşitliktir.

Ana tema 1 “Önemseyen ve Destekleyici Çevreler”: Sağlıklı bir şehir her şeyin üzerinde tüm vatandaşlarını kapsayıcı, destekleyici, duyarlı ve vatandaşlarının farklı ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen bir şehir olmalıdır.

Ana tema 2 “Sağlıklı Yaşam”: Sağlıklı bir şehir sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyen şart ve imkanları sağlar.

Ana tema 3 “Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım”: Sağlıklı bir şehir, tüm vatandaşlar tarafından erişilebilir olan ve sağlığı, rekreasyon ve esenliği, güvenliği, sosyal etkileşimi, kolay erişilebilirliği, özsaygıyı, kültürel kimliği destekleyici fiziksel ve yapay bir çevre sunar.

 

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.