Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Toplantısı

22 Kasım 2012

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin yol haritası belirlendi

Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hasan Ertürk, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Barış Mater, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Emel İrgil, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü, A. Nalan Fidan 2013 yılında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilişkili yol haritasını belirlemek üzere Birlik Başkanı Sn. Recep ALTEPE ve SKB Başkanlığı ile bir araya geldi.Yoğun bir gündeme sahip toplantıda 2013 yılında düzenlenmesi planlanan Sağlıklı kentler Birliği proje koordinatörlerine ve meclis üyelerine yönelik eğitim konu başlıkları, Sağlıklı Kentler Birliği Muğla Buluşması bilimsel programı, Çevreci Tesis Ödülleri, Kentli Dergisi 10. Sayısı kapak konuları görüşüldü.

SKB Eğitimi

Toplantıda ayrıca yine 2013 Ocak ayında Sağlıklı Kentler Birliği’nin üyelerinden gelen eğitim talepleri değerlendirilerek Ocak ayında çeşitli konuları kapsayacak bir eğitim programı oluşturulmasına karar verildi. Eğitimin danışma kurulu üyeleri tarafından etkileşimli bir ortamda sunulmasına karar verildi.

Muğla buluşmasında gündemdeki konular işlenecek

Nisan 2013’te Muğla’da gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda Belediyeleri ilgilendiren yeni mevzuat ve sağlıkla ilişkileri hakkında bir başkanlar oturumunun düzenlenmesi ve ayrıca özellikle akademisyenlerden gelecek bildirilerle katılımcılığın önemi, yönetişim alanlarında oturumlar düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildi.

Çevreci tesisler ödüllendiriliyor

Toplantıda Birlik üyeleri 10 belediyeden gelen toplam 29 firmanın ödüllerinin Ocak ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleşecek bir ödül töreni ile verilmesine karar verildi. Ödül töreni yerel ve ulusal medya, ödül sahipleri ve tüm birlik üyeleri davetli olacak.

Sağlık 2020 masaya yatırıldı

Toplantıda ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan ve tüm üye devletler tarafından kabul edilmiş olan Sağlık 2020 politikaları ele alındı. Sağlık 2020 politikalarının Sağlıklı Kentler Birliği eğitim ve yayınlarında referans olarak kullanılmasına ve Türkçe’ye tercüme edilerek yayınlanmasına karar verildi.

 

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.