2006 Tarihli Belge Arşivi

Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı

Sağlığı, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm halkın yaşam kalitesini arttırmayı kent gündeminin en başına taşıyan Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinde bir yılda alınan yolu görmek ve bundan sonraki yönünü tayin etmek amacıyla, 7- 9 Eylül 2006 tarihleri arasında, Aydın Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı düzenlemiştir.

Proje Çevrim Yönetimi Eğitimi

Yerinde ve etkin projelerle kalıcı işler yapmayı hedefleyen Sağlıklı Kentler Birliği, üyelerinin AB program ve proje süreçlerinde aktif bir biçimde yer alabilmeleri, proje yönetimi ve uygulanmasında etkinliklerini arttırabilmeleri amacıyla üye belediyelerin proje koordinatörlerine yönelik olarak, 7–8 Temmuz 2006 tarihleri arasında, PCM (Proje Döngü Yönetimi) Eğitimi düzenledi.

Fiziksel Aktivite Sağlıklı Yaşam ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Sağlıklı Şehirler hareketinin Türkiye’de yayılmasına ve gelişmesine destek vererek sağlıklı yarınlar hazırlanmasına öncülük eden Sağlıklı Kentler Birliği, 27- 28 Nisan 2006 tarihleri arasında, Eskişehir/Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde Birlik Nisan Ayı Olağan Dönem Meclis Toplantısı ile “Fiziksel Aktivite, Sağlıklı Yaşam ve Yerel Yönetimler Sempozyumu” düzenlemiştir.

SKB Olağanüstü Meclis Toplantısı ve
SED Eğitimi

Sağlıklı Kentler Birliği, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre revize edilen Birlik Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığı tarafından eksikleri görüldüğünden tekrar düzeltmeleri yapılarak Meclisin onayına sunulması gerektiğinden dolayı 23 Ocak 2006 tarihinde, Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde Olağanüstü Meclis Toplantısı düzenlemiştir. Sonuç Raporu İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlayan Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan [...]