Temmuz 2006 Tarihli Belge Arşivi

Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı

Sağlığı, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm halkın yaşam kalitesini arttırmayı kent gündeminin en başına taşıyan Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinde bir yılda alınan yolu görmek ve bundan sonraki yönünü tayin etmek amacıyla, 7- 9 Eylül 2006 tarihleri arasında, Aydın Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı düzenlemiştir.

Proje Çevrim Yönetimi Eğitimi

Yerinde ve etkin projelerle kalıcı işler yapmayı hedefleyen Sağlıklı Kentler Birliği, üyelerinin AB program ve proje süreçlerinde aktif bir biçimde yer alabilmeleri, proje yönetimi ve uygulanmasında etkinliklerini arttırabilmeleri amacıyla üye belediyelerin proje koordinatörlerine yönelik olarak, 7–8 Temmuz 2006 tarihleri arasında, PCM (Proje Döngü Yönetimi) Eğitimi düzenledi.