Sağlıklı Kentler Birliği kent hizmetlerine ışık tutacak bir çalışma…

12 Nisan 2013

Yaşam standartları yüksek kentler oluşturabilmek için yerel yönetimlere öncülük eden Sağlıklı Kentler  Birliği, ülke genelini kapsayan Kent Sağlık Göstergeleri Çalışması ile Türkiye’nin sağlık profilini ortaya koyuyor.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’yla birlikte yürüttüğü, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün destek verdiği çalışma ile ilgili Birlik Encümen toplantısında verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde kurum ve kuruluşlardan toplanan veriler doğrultusunda hazırlanan haritalarla 81 ile ilişkin çarpıcı bilgilerin ortaya çıktığı belirtildi. Kent sağlığını ilgilendiren 91 farklı gösterge kapsamında bilimsel verilere dayanan haritalarla şehirlerin sağlığının gözler önüne serildiği çalışmanın ülkenin kent sağlığına ilişkin bir atlas niteliği taşıdığı ifade edildi.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Birliğin bir ilke imza atarak belediyelere ve kamu kuruluşlarına önemli bir kaynak sunduğunu, Kent Sağlık Göstergeleri çalışmasının yol haritası olarak üretilen hizmetlere yön vereceğini vurguladı. Türkiye’de Kent Sağlık Göstergeleri Çalışması tüm ülkemize katkı sağlamak amacıyla Sağlıklı Kentler Birliği tarafından yakın zamanda kitap haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Birlik Encümeninde görüşülen bir diğer konu ise 24-25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Muğla Buluşması oldu. “Yerel Yönetimler, Çok Sektörlü Yaklaşım ve Katılımcılık” başlıklı Sağlıklı Kentler Birliği Muğla Buluşmasında, Sağlık 2020 politikaları, Yeni Belediyeler Kanununa yaklaşım, yeni yasal düzenlemeler ve kent yönetimine katılımcılık konuları tartışılacak, önerilerde bulunarak, üyeler arası bilgi ve birikimler paylaşılacak.

Yürürlüğe giren Yeni Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve yasanın getireceği düzenlemeler, yerel yönetimler birliği olan Sağlıklı Kentler Birliği’nde de değişikliklere sebep olacak. Birlik üyesi belediyelerden Aydın, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Trabzon büyükşehir belediyesine dönüşürken, Antalya, Bursa, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak. Yasanın uygulanmaya başlamasıyla Sağlıklı Kentler Birliği’nin Türkiye’de başlattığı Sağlıklı Kentler Hareketi daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artmasıyla ise Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarının üzerinde durduğu kent yönetimine katılımcılık daha fazla önem kazanacak.

Mail listesine üye olun

Kaydınız alınmıştır.