Haziran 2012 Tarihli Belge Arşivi

Sağlıklı Kentler, sağlıklı yaşlanma için buluştu

Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri “Sağlık ve Esenlik: Çocukluktan Yaşlılığa Sağlık” konferans için St. Petersburg’da bir araya geldi. “Sağlık ve Esenlik: Çocukluktan Yaşlılığa Sağlık” teması ile gerçekleştirilen buluşmaya 52 Avrupa ülkesinden 100´ün üzerinde şehrin temsilcileri katılırken, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Nalan Fidan, Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Encümen [...]

Yeni kent ekolojisi

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Bilindiği gibi, insanlığın kültürel evrim sürecinde en önemli olgularından biri, sanayi devriminden bu yana kentlerin hızla büyümesidir. İnsanlığın ilk önemli dönüşümü olan tarım devrimi sonucu ortaya çıkan kentler, sanayi devrimi ile birlikte hızlı bir büyüme süreci içine girmişlerdir. [...]

İstanbul metropoliten alanının sürdürülebilir kentsel gelişmesinde “Kentsel Tarım” potansiyeli

Doç. Dr. Azime TEZER İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Behice Bilgi SOLDUK Yüksek Şehir Plancısı Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kentsel tarım kavramı, sürdürülebilir kentsel gelişme politikaları içinde üretken kentsel alanların oluşturulmasına ve kendini besleyen kentlerin yaratılmasına yönelik önemli stratejilerden biridir (Kaldjian, 2005). Özellikle son yıllarda gündemde olan, hızlı ve plansız kentleşmenin [...]

Kent topraklarının tarımsal amaçlı kullanımı: Kentsel Tarım

Sara RASOULİ Yüksek Mimar – Kent Tasarımcısı  (İTÜ) Gelişmekte olan ülkelerde ulusal ve yerel yönetimlerin gündemlerine alınan kentsel tarım, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da uzun yıllardan beri desteklenerek çeşitli uygulama ve araştırmalara konu olmaktadır. Günümüz koşulları nedeniyle kentsel tarımın yeni bir anlayışla ele alınması kaçınılmaz görünürken, hangi yöntemler ile ve ne ölçüde kentlerle yeniden bütünleştirilmesi [...]

Sayı 7